Overzicht van De Luigi

Winterstop De Luigi

Winterstopoefening 7: De Luigi

Deze oefening is een nieuwe voor de winterstopoefeningen. Zorg voor een goede uitvoering en snelheid van uitvoering. Veel succes.