Techniektraining: side-step en schaar

• Tags: , , Geschreven door Tim op november 22, 2021
Techniektraining schaar en side-step

Techniektraining: side-step en schaar

Dit is een volledige uitgewerkte techniektraining waarbij we de focus leggen op side-step en schaarbeweging.

De bewegingen kan je hieronder vinden:
Schaarbeweging: https://www.youtube.com/watch?v=dgxdM9sNdLc
Side-Step: https://www.youtube.com/watch?v=-2G9b6wwIMg

De training is ideaal voor onderbouw, middenbouw en ook jongste groepen van bovenbouw.

Oefening 1: Opwarming

techniektraining : opwarming

Ruimte van 16m op 16m.

Beide A spelers leiden de bal, bij ieder rood potje voeren ze een frontale beweging uit, daarna leiden ze de bal door de gele poort en sluiten ze aan bij de andere groep Zoals op de tekening starten we met links. Na een aantal minuten schakelen we over op rechts en staan we dan wel aan de andere kant.

Oefening 2: Speeddrill en coördinatie

Techniektraining : speeddrill en coördinatie

Ruimte van 8m op 16m en 4 vakken van 1m op 1m.

2 ploegen strijden tegen elkaar. Op signaal vertrekken beide A spelers zonder bal en lopen tussen de palen(1), lopen door tot bij de bal die in de hoepel ligt(2). Daarna leiden ze de bal tot tussen de witte palen(3), men legt daar de bal stil en gaan dan snel een materiaal nemen in het kasteel(4). Daarna leiden ze de bal weer verder rond het kasteel en leggen de bal terug stil in de hoepel(5) en lopen door tot bij speler B. Speler B doet hetzelfde en tikt speler C aan, enz.

Welk team verzamelt het meeste materiaal?


Variant: palen vervangen door haagjes of loopladder.

Oefening 3: Afwerkingsvorm

Techniektraining : afwerking

Ruimte van 16m op 16m. 

A speler rood start de oefening, hij dribbelt tot bij ieder rood potje en voert iedere keer een frontale beweging uit(1), daarna trapt hij op één van de doeltjes(2).

Variant: Zoals op de tekening te zien, trainer steekt een geel potje in de lucht, dan moet men scoren in het 1ste doeltje, indien de trainer een rood potje in de lucht steekt moet men scoren in het 2de doeltje.

Oefening 4: Partijvorm

Techniektraining : partijvorm

Ruimte van 16m op 16m

2 teams spelen tegen elkaar.

Trainer past op speler A rood(1), die probeert speler A wit uit te schakelen en te scoren in één van de 2 minidoeltjes of de bal door het gele poortje te leiden.

Let op! Speler B achter de doeltjes kan speler A beletten te scoren door achter het doeltje of poortje te gaan staan. Dit wilt dus zeggen dat speler A snelheid zal moeten maken of van richting zal moeten veranderen om speler B op een verkeerd been te zetten.

Kan speler A wit de bal afpakken, kan hij natuurlijk de andere kant proberen scoren.

Trainer start altijd de oefening naar het team dat scoort.

Speler C= Rust Doorschuiven: A>C>B>A

Zo dit is de volledige techniektraining gebaseerd op Side-Step en Schaarbeweging. Veel plezier met de training. Reacties steeds welkom hieronder.

Gratis aanmelden bij Coachy

Nog geen reacties!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*